Att anställa och välkomna till Sveriges bästa arbetsplats

Att anställa och välkomna till Sveriges bästa arbetsplats

Att anställa och välkomna till Sveriges bästa arbetsplats

Visst tillåter jag mig vara stolt över vad vårt gäng har åstadkommit. Att jobba på Sveriges bästa arbetsplats 2019 är såklart fantastiskt kul. Att vi hamnat här, genom en resa där vi konstant blivit bättre, varit villiga att lyssna och göra jobbet, gör mig ännu stoltare.

Men faktiskt är åtminstone min personliga mission större, ännu större än att vara bäst i Sverige, jag vill vara med på Great place to works tåg att förändra Sverige. Jag har hört nämnas i andra bolag att det kan kännas fel i magen att tävla i att vara bästa arbetsplatsen. Som att man tar del av Great Place to Works arbete, bara för att ta hem en placering att kunna marknadsföra, snarare än att det skulle handla om att förbättra och utvärdera sig - Nja, jag kan köpa tankesättet, och jag gillar inte tävlingar på arbetsplatser generellt, men genom Great Place to Work är det något annat. För vi jobbar tillsammans som ett lag, det går inte att köra över varandra, och vinsten den vinner vi alla på. Att det dessutom triggar andra till att bli ännu bättre än oss och att vi genom detta förbättrar Sveriges arbetsplatser kontinuerligt landet över år efter år. Det tycker iallafall jag känns bra i magen.

Jag kommer i en artikelserie plocka ut några godbitar ifrån varje kapitel av vår kulturrevision.
Och jag börjar i ordning: Anställa och Välkomna

Hur den perfekta rekryteringsprocessen ser ut, låter jag vara osagt, för jag vet att den behöver anpassas efter bransch, företagets värderingar och målgrupp.

För oss har det varit självklart att inte ta onödig tid från kandidater som inte är anställda och alltså inte får betalt för att vara hos oss. Vi respekterar våra kandidaters tid och vi kommer således inte arbeta med arbetstester där kandidater skall lägga timmar på att producera kod åt oss. (Vi arbetar med värdeordet tillit kan tilläggas) Självklart känner vi på den tekniska kompetensen, men vi tror att vi kommer längre, och kan bedöma denna bättre genom att samtala med kandidaten.

Vi ser inga vinster i att försöka testa, stressa, eller pressa. Vi vet att nervositet kan vara ett positivt tecken, ett tecken på att man som kandidat har en väldigt stark vilja och tar mötet på allvar, men att hetsa fram dessa känslor ännu starkare vet vi kan blockera och förstöra. Dessutom tror vi inte att det leder till att några kandidater går genom dörren med känslan av att de befunnit sig på en trevlig och välkomnande arbetsplats, när de just blivit allt för hårt ifrågasatta under mötet. I värsta fall känner de kanske att de inte ens blivit behandlade med respekt för den kompetens de besitter. Som ansvarig för rekryteringen vill jag att alla ska gå ifrån vårt kontor och känna sig som rockstjärnor. Då vet vi att de har varit bekväma nog att visa oss mycket av deras person och kompetens. Dessutom är sannolikheten att de rekommenderar och talar gott om oss mycket, mycket större då - Win på alla sätt, tycker jag.

Väl anställd är målet att välkomna med värme och medmänsklighet, snarare än med press och hårda krav från start.

Vi vet att vi kommer med väldigt mycket information första dagarna och i tillägg till detta, har man som nyanställd namn att lära sig, människor att lära känna (som man ju oftast verkligen vill göra gott intryck på) Man har tagit sig ann en ny resväg till jobbet, en ny arbetsmiljö och kanske innebär det nya jobbet också arbetsuppgifter som är helt eller delvis nya för en. Allt det här är en mental påfrestning även om man fått jobb på Sveriges bästa arbetsplats, det kommer att göra en trött.

Återhämtningen vet vi är direkt avgörande för ens välmående och just det, är vi noga med att poängtera. Det gör vi tillsammans med en gåva: En högkvalitativ kudde. Den är väldigt uppskattad present och många sover väldigt gott på den. Men vi ger den alltså mest för symbolvärdet, att vi ser våra medarbetare som människor och inte maskiner.

När våra medarbetare kan lita på att vi bryr oss om dem, i och utanför arbetet har vi möjlighet att skapa en fantastisk arbetsplats!

Att anställa och välkomna till Sveriges bästa arbetsplats