Förändringarna som ska främja mångfald inom tech

Förändringarna som ska främja mångfald inom tech

Förändringarna som ska främja mångfald inom tech

Att kvinnor ska lockas till tech-branschen och även trivas i den borde vara prioriterat hos alla IT-företag. Mångfald och jämställdhet går hand i hand med bättre arbetsmiljö och ett mer framgångsrikt arbete. Mångfald välkomnas av de allra flesta, men det är inget man uppnår genom att sitta ner och vänta. Hos Regent genomfördes dessa tre förändringar under året. 

1. Mångfaldsgruppen

En grupp av medarbetare inom bolaget som har möten månadsvis och föreslår åtgärder. De har redan hunnit med att anordna utbildningar för anställda och ledning inom mångfald och inkluderande språk. 

2.  Mångfaldsavgiften

 För att lyckas med något, och även veta om man har lyckats, krävs mål och uppföljning. Därför togs även beslut att införa mångfaldsmål för de fyra dotterbolag som ingår i Regent AB. För att det ska bli ett prioriterat mål lades en extra avgift till. Uppnår ett bolag inte målet måste de betala 20 procent extra på sin årliga koncernavgift. Denna potentiella avgift kommer oavkortat gå till mångfaldssatsningar inom företaget. 

3. Mer jämställt styre 

 För att få till större mångfald och ett mer jämställt företag måste man se över alla nivåer. Ett beslut togs därför om att välkomna fler kvinnor bland ägare och i ledningsgrupp. 

 

Sedan tidigare har vi inställningen att vi säger ja till allt som medarbetare föreslår, så förslag kring mångfald och jämställdhet har hela tiden tagits emot med öppna armar. Skillnaden nu är att vi jobbar mer fokuserat och med uppföljning mot dessa specifika frågor. Vi ser med spänning fram emot ett 2022 fullt av nya lärdomar! 

 

 

Förändringarna som ska främja mångfald inom tech