Rekryteringsfirma, inte för IT-konsulten

Rekryteringsfirma, inte för IT-konsulten

Rekryteringsfirma, inte för IT-konsulten

Konkurrensen inom IT-konsultbranschen är stenhård. Men inte kring försäljning som annars är fallet, IT-branschen konkurrerar istället om att rekrytera de bästa IT-konsulterna.

Vad är det då som gör att en konsult väljer ett IT-konsultbolag framför ett annat. För att svara på den frågan är det grundläggande att inse hur de flesta IT-konsulter byter jobb - genom nätverket!

Rekryteringsfirmor, liksom jobbannonser och reklam, når aldrig IT-konsultens nätverk och fungerar därför inte.

Dessutom blir IT-konsulter nedringda av head hunters, de är som jobbiga telefonsäljare. Uppenbarligen fungerar sånt ibland men samtidigt är NIX större än någonsin. Vill du riskera att ditt företag hamnar på NIX listan?

Fokus måste istället ligga på att skapa en god företagskultur där människor vill jobba. Fokusera på befintlig personal i första hand och se hur tipsen från medarbetarna strömmar in som en naturlig följd.

En rekryteringsfirma kostar 100 000 kr. Hur många timmars intern tid som kommer medarbetarna tillgodo motsvarar det? Med det i bakhuvudet, visst är det konstigt att rekryteringsfirmor över huvud taget finns?

Grundläggande behov

Att skapa en arbetsplats där medarbetare trivs är något alla strävar efter så det kan tyckas enklare sagt än gjort. Regent anser däremot att många IT-bolag brister redan från start utan att tillse ens de grundläggande behoven.

Det kan jämföras med när du köper ett nytt boende, du har en uppsättning grundläggande krav ditt boende måste uppfylla. Om fastigheten är vattenskadad och möglig spelar det ingen roll om ytskiktet ser bra ut genom att badrummet är nykaklat.

Detsamma sak gäller IT-konsultbolag. I konsultvärlden kan ett fint ytskikt jämföras med lyxkonferenser. Men det spelar ingen roll hur lyxig konferensen är ifall de grundläggande kraven inte möts genom en god organisation. Ingen vill jobba på ett företag där det råder otydlighet kring basala saker som övertid, flex, lön, chefsskap, ansvarsområden, utlägg, semester, pension, försäkringar eller dylikt.

Att ta fram en tydlig personalhandbok kanske inte känns som effektivaste sättet att rekrytera på, men återigen, du flyttar själv inte in i ett mögelskadat hus.

Värderingar

Genom att driva bolaget värderingsstyrt erhålls en sund företagskultur utan toppstyrning. Regents värderingar är "tillit", "tillsammans är vi bättre" och "effektfokus", men det är egentligen inte de specifika värderingarna som är viktiga. Det viktiga är att det finns värderingar bolaget kan stå bakom genom att samtliga medarbetare tillsammans har tagit fram dem.

Om företaget kan leva efter sina värderingar uppstår en sund relation mellan medarbetare, chefer och kunder. Bolag som inte arbetar med sina värderingar kännetecknas på många sätt, exempelvis genom diskriminerande förhållningssätt och hårda jargonger tillsammans med brist på ansvar. Fler än ett konsultbolag har gått under genom en så kallad "grabbig" attityd.

Genom aktivt arbete med värderingar kan medarbetare ha roligt ihop och samarbeta. Spontana initiativ kommer att poppa upp, kanske kring träning, musikband, after works, kompetenskvällar eller något helt annat. Till dessa aktiviteter kommer andra människor utanför bolaget så småningom att ansluta sig vilket är den bästa vägen för rekrytering. Som den här artikeln började med byter konsulter arbetsplats genom nätverket så de här små spontana eventen får aldrig underskattas.

Egna initiativ

När medarbetare trivs kommer de med tiden ta egna initiativ och bidra till företagets utveckling. Då gäller det att uppmuntra det egna initiativet utan att toppstyra vad medarbetaren ska göra.

Medarbetarnas initiativkraft kan främjas dels genom att bolaget är värderingsstyrt enligt det som redan nämnts. Utöver detta krävs också en tydlig mission och vision. Visionen säger övergripande vad bolaget vill medan missionen säger varför. Som ett exempel är Regents vision "IT som det borde vara". Regents mission är å andra sidan lite av en reaktion hur IT-konsult branschen fungerar, missionen säger att Regent vill något mer genom att jobba tillsammans i team och leverera värde istället för timmar, där vi kan vara stolta över vårt hantverk.

Oavsett vilken vision och mission företaget väljer så måste de finnas. Varje medarbetare ska kunna svara på den enkla frågan varför dess bolag finns, vad dess existensberättigande är. Ingen vill jobba på ett företag där det enda målet är räknat i omsättning eller vinst, utan emotionellt värde.

Var tydlig med att intern tid är betald och minst lika viktig som all annan tid. Som chef får du inte glömma hur många interna timmar som kan investeras till samma kostnad som en rekrytering kostar genom rekryteringsfirma.

Bjud också in medarbetarna i ledningsgruppen på roterande schema. Ur ett rekryteringsperspektiv är det bra på mängder av sätt som att det ökar tillhörighet, stolthet och transparens. Ledningsgruppen själv får dessutom värdefulla synpunkter från medarbetarna som annars kan gå förlorade.

Om allt går bra kommer medarbetarna bli stolta över sitt företag och rekommendera andra att arbeta där. Det gynnar företagskulturen och ökar resultatet inom rekrytering. Det bästa av allt är att medarbetarna antagligen är de som tjänar mest på det här. De enda som egentligen har något att förlora är konkurrenterna som tappar sina toppkonsulter.

Så nästa gång du hör ett företag rekrytera en person genom en rekryteringsfirma kan du tänka att det kostade bolaget 100 000 kr. På Regent har vi istället investerat pengarna i våra medarbetare.

Rekryteringsfirma, inte för IT-konsulten