Bidra till att uppfylla
våra gemensamma mål!

Regent är en IT leverantör med starka värderingar och en tydlig vision vad vi vill. Vi anser att kund- och medarbetarnöjdhet är så otroligt mycket viktigare än ekonomiska resultat.

Värderingar

Värderingar

Regent är ett värderingsstyrt bolag genom våra värderingar: Tillit, Tillsammans är vi bättre och Värdeskapande.

Värderingar

Mission

Mission

Har du varit med om en IT-leverantör som inte tagit ansvar för leveransen?

Det kan gälla allt från hur systemet ska tas emot av användarna till hur det ska leva vidare i systemförvaltning – eller vad systemet över huvud taget syftar till.

Regent är IT-leverantören som tar ansvar. Vår mission är att fokusera på värdet våra kunder önskar uppnå. Vi vill göra rätt för oss och känna yrkesstolthet över vårt hantverk.

Mission

Vision

Vision

IT som det borde vara!

Visionen säger att Regent är ett företag som vill göra rätt för sig och leverera resultat som kunderna och medarbetarna kan känna sig stolta över.

Vision

Gabriella Lundborg

Gabriella Lundborg Gabriella Lundborg

Jag älskar att få jobba med problemlösning och att använda min kreativitet.

På Regent får jag lära mig mycket nytt, och här erbjuds en mängd olika metoder för kompetensutveckling, en favorit är vår härliga vårkonferens där vi åker till spännande städer i Europa för att lära oss om det senaste inom teknik och IT.

Jag går gärna på klasser och tränar på gym för att få ett avbrott i vardagen och tänka på annat, känna mig pigg och stark i kroppen och kunna unna mig extra mycket glass och godis.

Vi har ett väldigt generöst friskvårdsbidrag på Regent, som gör att träningen inte kostar mig något alls.

Gabriella Lundborg Gabriella Lundborg

Affärsidé

Affärsidé

Vi gör din digitalisering framgångsrik genom att sätta dig och din affär i fokus.

För oss är det viktigaste att din digitala satsning ger dig det värde du eftersträvar.

Till skillnad från traditionella konsultbolag som erbjuder enskilda konsulter kan vi erbjuda ett helhets­engagemang och affärsmodeller baserade på det värde du erhåller.

Affärsidé

Historia

Historia

Regent grundades av personer med bred erfarenhet från IT-branschen. De förenades av en gemensam vision att göra saker mer som det borde vara och en tro på att värderingar är det som styr människor.

Under åren som gått har mycket tid investerats i våra interna processer. Vi tror att både kunder och medarbetare uppskattar tydlighet och konsekvens.

Historia

Mångfald

Mångfald

Vid rekrytering är mångfald en starkt drivande faktor. Mångfalden gäller inom allt som kön, ålder, ursprung, religion och mycket mer. Regent är övertygade om att vi genom vår mångfald finner möjligheter som går andra förbi och löser problem andra får leva med.

Mångfald

Kvalitet

Kvalitet

Regent drivs av vår vision IT som det borde vara. Visionen innebär att Regent levererar högkvalitativa lösningar som fungerar så som kunden har föreställt sig utan buggar, störningsmoment eller andra avbrott. Regents medarbetare ska känna yrkesstolthet över lösningarna de levererar med visshet om att de håller hög kvalitet. Kvalitet för Regent innebär också att leverans sker inom budget och tidsplan.

Kvalitet är Regents första princip – Var medveten om graden av kvalitet lösningen kräver för dess livslängd och ändamål. Sträva efter ständig förbättring.

Regent ska vara en pålitlig partner för våra kunder där vi fokuserar på långsiktiga relationer över kortsiktiga vinster.

För att säkerställa att Regent levererar högkvalitativa lösningar arbetar vi enligt Regentmodellen. Vi mäter kvalitet genom våra kvalitetsmål där både målen och dess resultat presenteras i GoalEnvision. Att förädla i enlighet med Regents kvalitetsprincip innefattar även ledningssystemet Regent använder sig av. Detta säkerställer att Regent kontinuerligt utvecklas till att bli en bättre leverantör.

Kvalitet

Ekonomi

Ekonomi

Regent har inga konkreta omsättningsmål eller vinstmål eftersom sådana mål lätt skapar KPI:er kopplade till ekonomiska nyckeltal istället för till kund- samt medarbetarnöjdhet.

Ekonomi

Miljöpolicy

Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Miljön är viktig för Regent och är en faktor som räknas in i utvärderingen av våra leverantörer. På månadsbasis mäts att vi lever upp till satta miljömål.

Miljöpolicy


Regents målsättning är att ständigt minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför.

Vi uppnår detta genom att:

Motivera och informera våra medarbetare om miljöarbete inom Regent samt genom att förmå dem att ta ett stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Vi vill även motivera dem att uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
Förstå och uppfylla lagar och andra miljökrav som gäller för våra produkter och tjänster.
Läs mer

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy


Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken psykologisk ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Läs mer

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken fysisk eller psykologisk ohälsa.

Arbetsmiljöpolicy


Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön hos Regent ska inte utsätta medarbetare för varken psykologisk ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Läs mer

Det här är vi

Genom Linkedin bannern kommer du till vår sida där du finner hela listan av Sveriges bästa medarbetare. Där kan du med andra ord se vilka dina blivande kollegar är.

På Facebook lägger vi ut många nyheter och saker vi gör. Genom att gilla den sidan missar du inga event.

Bli en del av
Regents kultur!