Team

Med dig i teamet blir vi bättre!

Team levererar mer och bättre än spridda IT konsulter. Dessutom är det roligare.

Regent

Det finns inget roligare än att jobba i ett väl fungerande team. Tillsammans löser vi problem andra får leva med samtidigt som vi tar tillvara på möjligheter som går andra förbi.

Tillsammans är vi bättre

En av Regents tre kärnvärderingar lyder Tillsammans är vi bättre, en värdering som är direkt kopplat till team och samarbete. För att vi ska kunna jobba tillsammans är mångfald och social kompetens viktigt för Regent när vi rekryterar.

Vi vill att våra medarbetare ska trivas tillsammans och att ingen ska diskrimineras på grund av sin grupptillhörighet.

Tillsammans är vi bättre

Team

Regent anser att den traditionella bolagsstrukturen där olika roller har sina egna grupperingar skapar stuprör där varje gruppering suboptimeras.

I team gäller det att varje medlem skapar värde åt den som ska konsumera resultatet. För att få in denna teamkänsla på ett naturligt sätt organiserar sig Regent i team, med representanter ifrån samtliga kompetensområden.

Team

Tillit

I "The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable" (Patrick Lencioni) beskrivs tillit som grunden för allt teamarbete.

Regent delar denna uppfattning och har tillit som en av bolagets tre kärnvärderingar

Tillit

Ständiga förbättringar

I sann agil anda jobbar vi aktivt och kontinuerligt med att finna faktorer som kännetecknar dysfunktionella team respektive väl fungerande team. Sedan vänder vi blickarna inåt och vidtar de åtgärder som krävs för att våra team ska falla inom den senare kategorin.

Ständiga förbättringar

om oss

Det som först slog mig var allas vilja att bidra, vilket säkert beror på att vi fått förtroendet att hjälpa till att forma företaget.

Daniel Gustafsson

Aktuellt

Ta del av våra konferenser, kompetensrelaterade aktiviteter, familjedagar, mingelträffar, uppstyrda träningspass och rena fester.

Jobbannonser, events, konferenser, mingelträffar och rena fester