Med dig i teamet
blir vi bättre!

Det finns inget roligare än att jobba i ett väl fungerande team. Tillsammans löser vi problem andra får leva med samtidigt som vi tar tillvara på möjligheter som går andra förbi.

Tillsammans är vi bättre

Tillsammans är vi bättre

En av Regents tre kärnvärderingar lyder Tillsammans är vi bättre, en värdering som är direkt kopplat till team och samarbete. För att vi ska kunna jobba tillsammans är mångfald och social kompetens viktigt för Regent när vi rekryterar.

Vi vill att våra medarbetare ska trivas tillsammans och att ingen ska diskrimineras på grund av sin grupptillhörighet.

Tillsammans är vi bättre

Team

Team

Regent anser att den traditionella bolags-strukturen där olika roller har sina egna grupperingar skapar stuprör där varje gruppering suboptimeras.

I team gäller det att varje medlem skapar värde åt den som ska konsumera resultatet. För att få in denna teamkänsla på ett naturligt sätt organiserar sig Regent i team, med representanter ifrån samtliga kompetensområden.

Team

Tillit

Tillit

I "The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable" (Patrick Lencioni) beskrivs tillit som grunden för allt teamarbete.

Regent delar denna uppfattning och har tillit som en av bolagets tre kärnvärderingar.

Tillit

Daniel Gustafsson

Daniel Gustafsson Daniel Gustafsson

Oavsett om man ska skapa riktigt bra musik, eller som i min yrkesroll: välmående och effektiva team, behöver man ha koll på detaljerna utan att för den delen glömma helheten.

På Regent känner jag verkligen att jag får metoder o stöttning för att förverkliga dessa viktiga värden.

När jag var liten drömde jag om att bli rockstjärna, det kändes tufft att kunna spela gitarr.

Numer är ukelelen och gitarren bra sätt för mig att ladda batterierna.

Daniel Gustafsson Daniel Gustafsson

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

I sann agil anda jobbar vi aktivt och kontinuerligt med att finna faktorer som kännetecknar dysfunktionella team respektive väl fungerande team. Sedan vänder vi blickarna inåt och vidtar de åtgärder som krävs för att våra team ska falla inom den senare kategorin.

Ständiga förbättringar

Bli en del av
Regents kultur!