Frukostseminarium: Ökad innovationskraft genom organisatorisk, personlig och digital utveckling

Frukostseminarium: Ökad innovationskraft genom organisatorisk, personlig och digital utveckling

Frukostseminarium: Ökad innovationskraft genom organisatorisk, personlig och digital utveckling

Varje verksamhet som vill överleva långsiktigt i den globala konkurrensen behöver hantera ständig utveckling och förändring. Det innebär att etablerade företag och organisationer ställs inför helt nya innovations­utmaningar.

Innovation skapas och drivs i verksamheten, styrs och möjliggörs av ledningen och påverkas av processer, struktur, ledarskap och klimat. Dagens innovationer bygger helt eller delvis på ny informations­teknik och digitalisering. Samtidigt är det ledningens ansvar och medarbetarnas uppgift att identifiera kundnytta, initiera idéer och förverkliga dem.

Det ställer stora krav på kunskap om innovation i hela verksamheten. Affärskraft och Regent samarbetar för att ge våra kunder de bästa förutsättningar att vara med och leda utvecklingen. Vi bidrar med kunskap, metoder och processer som kan kombineras på olika sätt, så att de fungerar även om varje verksamhet och innovationsprocess är unik.

Några av ledningens utmaningar när man vill driva framgångsrik innovation är att kunna:

  • integrera innovationsstrategin med företagets vision och värderingar
  • identifiera de mest kreativa anställda, intraprenörerna, och hantera tvärkompetenta team och innovativa processer
  • utbilda, utveckla och skapa nya insikter hos ledning och medarbetare
  • identifiera och skapa praktisk kundnytta med digital teknik

Kom och lyssna på våra talare:

Birgitte Stjärne, Affärskraft: Innovationskonsult och specialist på hur man driver innovation med hjälp av medarbetarna, s k intraprenörskap. Författare till boken Intraprenören – Nyckeln till innovation (2017)

Thord Nossborn, Affärskraft: Konsult inom ledar- och teamutveckling och skapare av begreppet Brain Lean®; om hur våra hjärnor får rätt förutsättningar för att vara kreativa och hur vi kan bli kollektivt intelligenta och därigenom hantera den nya tekniken.

Patrik Nordebring och Thomas Skott, Regent: Konsulter som levererar ”IT som det borde vara”. Digitala lösningar som ger bättre affärsprocesser och ökad produktivitet, positiva kundupplevelser, närvaro på olika plattformar och sociala medier och nya intäktskanaler. Allt med fokus på både kund- och medarbetarnöjdhet.

Datum

2018-05-16

Tid

08:00

Adress

Norr Mälarstrand 22, 112 20 Stockholm visa på karta

Frukostseminarium: Ökad innovationskraft genom organisatorisk, personlig och digital utveckling

Eventet har redan varit.